NGN om Digital Videoteknik

(DV-teknik)

Start

Motiv (färg/ljus)

Filter

Lins(er)
Bländare
Slutare

CCD

CPU

Sökare

DV-band

LCD
Kontakter (DV)
Kablar
Kontakter (PC mm)
'Fånga' (Capture)
Redigera
Bränna
Spela
TV (mm)
 
Storyboard - första
Funderingar? Krånglar sidan? Låt mig få veta det: NGN Under Construction!

Senast uppdaterad: 2006-03-01